Baile

Fáilte chuig suíomh idirlín Ghaelscoil na Ríthe

Is bunscoil Chaitliceach do chailíní agus do bhuachaillí í Gaelscoil na Ríthe atá suite ar Bhóthar Dhroim Rí i nDomhnach Seachnaill, Co. Na Mí. Is Gaelscoil í, cuireann ár scoil oideachas ar fáil trí mhéan an Gaeilge agus is í an Ghaeilge ár dteanga cumarsáide. Táimid bródúil as ár n-oidhreacht Ghaelach agus tá cion againn ar chultúr i gcoiteann. Tá tradisiún iontach ag an scoil ní amhain ó thaobh acadúla de ach i gcursaí spórt, ealaín, ceol agus dramaíocht. Tá an t-ádh linn go bhfuil Bord Bainistíochta agus Coiste na dTuismitheoirí den scoth againn a chinntíonn go dtacaítear le foghlaim agus a chaomhnaíonn leas na bpáistí. Is féidir eolas a fháil faoi Naíonra na Ríthe, atá suite taobh leis an scoil anseo freisin.

Má tá níos mó eolais uait faoin scoil tá fáilte romhat teagmháil a dhéanamh le hOifig na Scoile.

 

Gaelscoil na Ríthe is a Primary school for girls and boys, situated in Dunshaughlin, Co. Meath. The aim of the Gaelscoil is to give every child the best possible education through the medium of Irish, which is the everyday language of communication within the Gaelscoil and the chief medium of instruction. We are proud of our Gaelic heritage and love our language and culture of all kinds. We have a rich tradition of excellence in music and drama and are also very enthusiastic about sports. You can also get information on Naíonra na Ríthe, which is situated beside the school.

If you need any further information please contact the school office

Bille Leabhair 2018-2019

Payments

Féilire 2018-2019