Foireann/Staff

Foireann na Scoile

Príomhoide:

Príomhoide Ionaid:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

Múinteoir:

 

 

Cúntóir Oide:

Cúntóir Oide:

Rúnaí:

Airíoch:

Rónán Mac Giolla Ruaidh

Pól Ó hAoláin

Maria Ní Chumhaill

Caitlín Ní Ghallchóir

Fionnuala Ní Uiginn

Ailbhe Furlong

Máirín Nic Amhlaoidh

Laura Ní Mhaolagáin

Emer Ní Fhoghlú

Caitríona Ní Chinnéide

Rebecca Nic Pharthaláin

Ciara Ní Mhurchú

Fionnuala Seoighe (Secunded)

 

 

Ann Kinsella

Liz O’Brien

Teresa Uí Chasaide

John Conaty

Foireann Teagaisc 2017-2018

Naínáin Shóisearacha:

Naíonáin Shinsearache:

Rang 1:

Rang 2:

Rang 3:

Rang 4:

Rang 5:

Rang 6:

Tacaíocht Foghlama:

Tacaíocht Foghlama:

Tacaíocht Foghlama:

Tacaíocht Foghlama:

(Post-Roinnt )

Sarah Nic Suibhne

Rebecca Nic Pharthaláin

Fionnuala Ní Uiginn

Laura Ní Mhaolagáin

Emer Ní Fhoghlú

Caitlín Ní Ghallchóir

Caitríona Ní Chinnéide

Maria Ní Chumhaill

Pól Ó hAoláin

Máirín Nic Amhlaoidh

Ailbhe Furlong

Ciara Ní Mhurchú

Fionnuala Seoighe (Secunded)