Bord Bainistíochta

Tá an scoil faoi phátrúnach Easpag na Mí. Ar an dóigh ainmníonn an t-Easpag beirt don bhord, duine acu ina Chathaoirleach. Bíonn an Príomhoide ar an mBord agus ainmniúchán eile ón bhfoireann teagaisc. Toghtar beirt eile ó thuismitheoirí /chaomhnóirí na bpáistí, fear agus bean. Bíonn sé de dhualgas ar an seisear sin aontú i leith beirt eile ón bpobal. Maireann gach Bord Bainistíochta ceithre bliana. Eagrófar Bord Bainistíochta nua Mí na Samhna na bliana seo, 2015.

The school is under the patronage of the Bishop of Meath. Therefore the Bishop nominates two members, one as Chairperson. The Principal is also a member, as well as one member of staff nominated by the full teaching staff. Two nominees are elected from the parents/guardians of the children, one a man, one a woman. The six members then meet and must nominate two other members from the Community. Each Board of Management lasts four years. A new Board was constituted in November 2015.

Baill Reatha an Bhoird

Cathaoirleach/ Ainmniúchán an Easpaig 1:

Ainmniúchán an Easpaig 2:

Príomhoide:

Ainmniúchán na Foirne:

Ainmniúchán na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí 1:

Ainmniúchán na dtuismitheoirí/gcaomhnóirí 2:

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 1:

Aontaithe ag an 6, iarrta ón bPobal 2:

An tAthair Colm de Brúin

Orla Uí Shúilleabháin (iar-thuismitheoir)

Rónán Mac Giolla Ruaidh

Onóra Ní Lionnáin

Mia Connolly

Stuart an Chnoic

Mary O’Neill

Liam Keane