Fúinn

Is Scoil Náisiúnta Lán-Ghaeilge í Gaelscoil na Ríthe le h-ionrullúchán de 209 dalta (1ú Meán Fómhair 2015). Tá an scoil faoi phátrúnacht Easpag na Mí. Cuirfear deireadh le téarma an Bhoird Bhainistíochta reatha Mí na Samhna 2015. Cuirtear tús le Stair na Scoile i 1985 nuair a tháinig grúpa tuismitheoirí le chéile chun Oideachas Lán-Ghaeilge Bunscoile a chur ar fáil dá gcuid páistí. Is ionann Cairde na Scoile agus Coiste na dTuismitheoirí sa scoil. Cliceáil ar na nascanna chun a thuilleadh eolais a fháil.