Stair/History

Sa bhliain 1985 tháinig grúpa tuismitheoirí ó Dhomhnach Seachnaill, Dhroim Rí agus Chúil Mhaoilín le chéile chun oideachas trí mheán na Gaeilge a sholáthar dá gcuid páistí óga. I Lúnasa na bliana sin ceapadh Breandán de Bhál mar Phríomhoide ar an scoil nua seo. Agus Siobhán Cartúir ceapaithe, d’oscail an scoil le daonra de 38 páiste i bhfoirgnimh réamhdhéanta sealadacha le dhá rang, Naíonáin Shóisearach faoi chúram Shiobháin agus rang meascaithe de Naíonáin Shinsearacha, Rang 1 agus Rang 2 ag Breandán. Tháinig an-mhéadú ar líon na bpáistí thar na blianta agus osclaíodh foirgneamh nua na scoile sa bhliain 1996. I láthair na h-uaire tá sraith iomlán ranganna sa scoil agus foireann de 12.  D’éirigh Breandán as mar Phríomhoide i mí Meitheamh 2016 agus cheapadh Rónán Mac Giolla Ruaidh mar Phríomhoide i mí Lúnasa 2016.

 

In 1985 a group of parents from the Dunshaughlin, Drumree and Culmullen areas set about providing All-Irish education for their young children. In August of that year they appointed Breandán de Bhál as Principal. With Siobhán Cartúir on staff the school opened in a temporary prefabricated building with 38 pupils in two class groupings, Siobhán working with the Junior Infants and Breandán with a mixed group of Senior Infants, Rang 1 and Rang 2. The school enjoyed sustained growth over the years with a new building provided in 1996. At present the school caters for a full stream of eight classes, over 200 pupils and has 12 teaching staff.  Rónán Mac Giolla Ruaidh was appointed Principal in August 2016 following Breandán’s retirement.